ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ🆕

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ🆕 Read More »

คู่มือการดำเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2550 🆕

คู่มือการดำเนินการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

คู่มือการดำเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2550 🆕 Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)🆕

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)🆕

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)🆕 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566)ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566)ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) Read More »

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 Read More »

ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายสับเปลี่ยน) ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายสับเปลี่ยน) ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายสับเปลี่ยน) ประจำปี พ.ศ.2567 Read More »

Scroll to Top