October 2021

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดาวน์โหลด ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 Read More »

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายประพันธ์ รินพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมพญาคำลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 Read More »

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 Read More »

Scroll to Top