ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 🆕

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 🆕

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 🆕

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีในตวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีในตวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Scroll to Top