March 2022

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-biddi)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

สพป. ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป. ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป. ลำปาง เขต 3

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

Scroll to Top