March 2022

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-biddi)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-biddi) Read More »

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

สพป. ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป. ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป. ลำปาง เขต 3

สพป. ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป. ลำปาง เขต 3 Read More »

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครงผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครงผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครงผู้บริโภค Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Read More »

Scroll to Top