February 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Scroll to Top