February 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน Read More »

เอกสารประกอบเลื่อนเงินเดือน 1เมษายน 2565

เอกสารประกอบเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบเลื่อนเงินเดือน 1เมษายน 2565

เอกสารประกอบเลื่อนเงินเดือน 1เมษายน 2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์  Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา  ASEAN – China Young Leaders Scholarship Programme 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN – China Young Leaders Scholarship Programme 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา  ASEAN – China Young Leaders Scholarship Programme 2022 Read More »

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และเยี่ยมชมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 Read More »

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Read More »

Scroll to Top