September 2023

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีในตวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีในตวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีในตวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำบาง เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

Scroll to Top