Month: September 2021

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิิ่มเติม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค. (๒) สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการศัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ การย้ายชำราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓