จดหมายข่าว

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 Read More »

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Read More »

การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

ทีมบริหารสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ทีมบริหารสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ทีมบริหารสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียน Read More »

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต Read More »

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. Read More »

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์”

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์”โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์” Read More »

Scroll to Top