admin สพ.ลำปาง เขต 3

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต Read More »

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. Read More »

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์”

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์”โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่”อาคารทิพยรัศมิ์” Read More »

การจัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ

การจัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นตำแหน่้ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ Read More »

เรื่อง รายงานงบทดบองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดบองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดบองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564 Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา Read More »

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักกงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา Read More »

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564 Read More »

Scroll to Top