ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 (Zoom Meeting)  

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ (Zoom Meeting) ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Scroll to Top