การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top