วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อาคารเสมาคุณากร