รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3

Scroll to Top