ขอแสดงความยินดี

นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 

ขอแสดงความยินดี

นางสาวณัฐชา วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 

ขอแสดงความยินดี

นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน และด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดี

นางสาวเจนจิรา สัตย์มาก โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี

นางจารุณี มุงเมือง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี

นางแววนภา กลีบจำปี โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี

นายพรหมนิมิตร ลอยสง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี

นางสุวิมล คันธวังอินทร์  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดี

นางสาวศศิวิมล ประสมโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี

นางสาวสุลิศา หลีกเลียง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดี

นางสาวอรวรรณ แต้มเก่ง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดี

กับ เด็กชายปัณณ์ณธีร์ ชนะเจิดจรรย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านสบฟ้า การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาตร์ ทีมีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี

นักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรกัญญะ ประเภททีม ๕ คน จังหวัดลำปาง งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๕ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายปวีณ์กร สมนึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็น"วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2565 ผู้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โรงเรียนทุ่งคาวิทยาลำปาง​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา​ (ปงวังอนุสรณ์)​ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง​ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมแข่งขันวิ่งผลัด 4 * 100 เมตร ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา​ (ปงวังอนุสรณ์)​ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน​ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี​ ชาย โรงเรียนวังทรายคำวิทยา​ (ปงวังอนุสรณ์)​ ได้รับรางวัลเหรียญทอง​ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมนักกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเเข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 15​ ปี​ ชาย โรงเรียนวังทรายคำวิทยา​ (ปงวังอนุสรณ์)​ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง​ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี
กับทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย โรงเรียนบ้านสาแพะ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการเเข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี
กับเด็กหญิงจรัสพร แต้มดื่ม โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ได้รับโล่รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดลำปาง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2565

ขอแสดงความยินดี

กับเด็กหญิงประดับดาว ชาติเงี้ยว โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top