ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Location

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เลขที่ 359 หมู่ 1 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

Lampang Primary Educational Service Area Office 3    359 Wichet Wattana Road,  Tambon Chaehom, Amphur Chaehom ,Lampang Province  52120

Contact Us

Phone : 054 271 214
Fax : 054 271 272
Email : [email protected]
Website : www.lpg3.go.th

Our Hours

วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 – 16:30

MONDAY-FRIDAY 08:30 – 16:30

Visitor Counter
Follow Us
Scroll to Top