ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top