ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้า และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

Scroll to Top