ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top