ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสพป.ลำปาง เขต ๓

Scroll to Top