ประกาศ...รับสมัครตัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ละการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

Scroll to Top