ประกาศ รับสมัครคัตเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

Scroll to Top