ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปตย ชวนกันไปเลือกตั้ง"

Scroll to Top