ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top