ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประมิน ภาค ข และ ภาค ค
ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Scroll to Top