ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนวิซาภาษาจีน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

Scroll to Top