ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นตำแหน่้ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Scroll to Top