ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ก้าวไกลสร้างชาติ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Scroll to Top