ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ อาคารนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Scroll to Top