กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

Scroll to Top