ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

Scroll to Top