การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Scroll to Top