การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนวัฒกรรมคุณภาพสกานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ