นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
อีเมล buranee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

นางสาวพรรณทิพา  ฟ้าร่วมปัญญา

นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อีเมล misspantipa.fah@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0904693277

นางสาวปุณณาพัขญ์  ไชยนวรัตน์

นางสาวปุณณาพัขญ์ ไชยนวรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล chainawarat.poon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0979480494

นางสาวพรพิลาส  แต้มคล่อง

นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
อีเมล namf0n0216@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0631149281