วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

Picture of นายคฑาวุธ  แข็งแรง

นายคฑาวุธ แข็งแรง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

Picture of นางสาวปรียาดา  ติ๊บตึง

นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง

ศึกษานิเทศก์
อีเมล buranee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

Picture of นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

ศึกษานิเทศก์
อีเมล buranee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

Picture of นางสาวปุณณาพัขญ์  ไชยนวรัตน์

นางสาวปุณณาพัขญ์ ไชยนวรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล chainawarat.poon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0979480494

Picture of นางสาวพรพิลาส  แต้มคล่อง

นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล namf0n0216@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0631149281

ผลการประกวดการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Scroll to Top