วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

นายคฑาวุธ  แข็งแรง

นายคฑาวุธ แข็งแรง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

นางสาวพรรณทิพา  ฟ้าร่วมปัญญา

นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0904693277

นางสาวปุณณาพัขญ์  ไชยนวรัตน์

นางสาวปุณณาพัขญ์ ไชยนวรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0979480494

นางสาวพรพิลาส  แต้มคล่อง

นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0631149281

Scroll to Top