ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ผู้พัฒนา : นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
ผอ.โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ