Category: ข่าวประกาศ

By pakpinya jomwinyan

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ประผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ไฟล์ประกาศ

By pakpinya jomwinyan

ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ไฟล์ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

By pakpinya jomwinyan

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)