Category: ข่าวกิจกรรมสพป.ลำปาง เขต 3

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต…

By pakpinya jomwinyan

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม (อำเภอแจ้ห่ม)

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

By pakpinya jomwinyan

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ทรงคุณค่า สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ทรงคุณค่า สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 โดยมีนายสมเกียรติ…

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12…

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา…

By pakpinya jomwinyan

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต…

By pakpinya jomwinyan

ประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด…

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ภาคเช้า)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3…

By pakpinya jomwinyan

โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม…

By pakpinya jomwinyan

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2…