Category: ข่าวกิจกรรมสพป.ลำปาง เขต 3

By pakpinya jomwinyan

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต…

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 กิจกรรมหน้าเสาธง 16/3/63

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะข้าราชการและบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3…

By pakpinya jomwinyan

กีฬาส่วนราชการฯ อำเภอแจ้ห่ม 2563

กีฬาส่วนราชการฯ อำเภอแจ้ห่ม 2563               วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง…