Category:

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 กิจกรรมหน้าเสาธง 16/3/63

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะข้าราชการและบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3…