Category:

By pakpinya jomwinyan

แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563

1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 63 1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประจำปี  2563  ไปยังบุคลากร  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด  เพื่อเสนอชื่อ  โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น  6-7  ถนนแจ้งวัฒนะ …

By pakpinya jomwinyan

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำป ด้วยได้รับแจ้งจาก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานฯ  ไปยังที่ทำการแห่งใหม่  ณ อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  บริเวณศาลากลาง (หลังเก่าด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง)  ถนนบุญวาทย์  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12…

By pakpinya jomwinyan

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต…

By pakpinya jomwinyan

ประกาศเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางเรื่อง เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

By pakpinya jomwinyan

โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่…

By pakpinya jomwinyan

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3