Author: pakpinya jomwinyan

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 กิจกรรมหน้าเสาธง 16/3/63

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะข้าราชการและบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3…

By pakpinya jomwinyan

แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ2555 บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1ธันวา57 บัญชีเสนอผลการพิจารณา…

By pakpinya jomwinyan

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562             นายเสวก จัดสวย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3…