Author: pakpinya jomwinyan

By pakpinya jomwinyan

ประกาศเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางเรื่อง เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่า  องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์  วิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และการรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน  จำนวน …

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ 2563

By pakpinya jomwinyan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.ลำปาง เขต 3

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ภาคเช้า)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3…

By pakpinya jomwinyan

โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริหารวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน…