สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Location

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เลขที่ 359 หมู่ 1 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

Lampang Primary Educationnal Service Area Office 3    359 Vichet Wattana Road,  Tambon Chaehom, Amphur Chaehom ,Lampang Province  52120

Contact Us

Phone : 054 271 214
Fex : 054 271 272
Email : info@lpg3.go.th
Website : www.lpg3.go.th

Our Hours

วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 – 16:30

MONDAY-FRIDAY 08:30 – 16:30