การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์


https://personnel.obec.go.th/home/

โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ