สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับการรับรองตามนโยบายภาครัฐในการจัดอบรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการรองรับการอบรมรูปแบบนี้ในอนาคตต่อไป และได้เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับวุฒิบัตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ IOS และ Android