ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าถ้ำ บ้านปงถ้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563