ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เก็บค่าบริการในการเข้าเยี่ยมชม รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้