สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ภายใต้กำกับของรัฐ ประจำปี 2564

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0001.pdf” download=”all” viewer=”google”]