ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสรวิชาการของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]