ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ของมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวชาการหรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัย หรือสถานบันคลังสมอง (Think Tank) ให้สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 – 4 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่ https://www.fulbrightthai.org/2021usas/ และยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0004.pdf” download=”all” viewer=”google”]