เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0005.pdf” download=”all” viewer=”google”]